Så går det till att sjösätta

Du har 30 minuter på dig vid sjösättning och kommer i god tid innan. Förbered med en tamp i fören och en i aktern. Skulle det blåsa så måste du kunna hålla båten tillsammans med någon. Kranföraren håller INTE, han kör kran.

Du betalar direkt till kranföraren som har både kassamaskin och kortläsare.