Sjösättning

Så går det till att sjösätta:

Du har 30 minuter på dig vid sjösättning och kommer i god tid innan. Förbered med en tamp i fören och en i aktern. Skulle det blåsa så måste du kunna hålla båten tillsammans med någon. Kranföraren håller INTE, han kör kran.

Du betalar direkt till kranföraren som har både kassamaskin och kortläsare.

Så går det till vid båtupptagning:

Vänligen läs även under fliken Båtlyft.

På hösten har du 45 minuter till ditt förfogande.
Båten lyfts upp på spolplattan för avspolning och körs sedan till din hänvisade plats. Båtstöttor eller vagga står färdigt.

Vi har inga tider utan spolning.

Kassamaskinen och kortläsaren finns alltid med så att du kan betala tryggt till oss.